Wij zijn klaar voor de nieuwe AVG

Adriaan Snoeren 22 FEB 2018 12:55 2 minuten

25 mei gaan er op het gebied van de privacywetgeving een aantal essentiële veranderingen doorgevoerd worden.

Wij zijn klaar voor de nieuwe AVG

Per 25 mei gaan er voor jou als opdrachtgever voor het ontwerp van je nieuwe website of als gebruiker van een All-Instap website op het gebied van de privacywetgeving een aantal essentiële veranderingen gehandhaafd worden. Ook voor ons als jouw opdrachtnemer geldt uiteraard deze nieuwe Europese regelgeving welke de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) uit 1995 vervangt. Met name door de mondiale digitalisering van de afgelopen jaren voert de Europese Unie op 25 mei de “General Data Protection Regulation” (GDPR) in welke wet in Nederland de “Algemene Verordening Persoonsgegevens” (AVG) gaat heten.

Jij als opdrachtgever geeft toestemming

Als internetbureau maken wij veelvuldig gebruik van persoonsgegevens, gegevens welke alle informatie bevatten over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Middels een naam, een BSN-nummer, een emailadres, een kenteken, een online bijnaam of een IP-adres kan iemand geïdentificeerd worden. De nieuwe wetgeving voorziet erin dat je als opdrachtgever voor de overdracht van uw persoonsgegevens toestemming moet geven door middel van een actieve handeling. Je zult voortaan zelf de door jou gewenste hokjes aan moeten vinken, ze mogen niet vooraf zijn ingevuld. Wij zullen in de toekomst voor meerdere doeleinden ook apart toestemming moeten vragen en als ondernemer zullen wij moeten kunnen bewijzen dat jij deze toestemming hebt verleend.

Alles veilig opgeslagen

De AVG gaat voorschrijven waaraan de verwerking van persoonsgegevens zal moeten voldoen. Zo moeten deze op een transparante en rechtmatige manier worden verwerkt en mogen deze slechts voor een uitdrukkelijk omschreven doel worden verwerkt. Uiteraard moeten ze correct en actueel zijn. Als een identificatie niet meer nodig is moeten de gegevens worden verwijderd. Uiteraard moeten de persoonsgegevens op een adequate manier door ons worden beveiligd. Wij mogen nu reeds stellen dat het datasecurity en privacy beleid van ons All-Instap model voldoet aan de nieuwe AVG-wetgeving.

Je rechten zijn bij ons gewaarborgd

Zo zullen wij u als opdrachtgever of gebruiker van het All-Instap model nadrukkelijk informeren wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Je hebt het recht “vergeten” te worden maar ook het recht op de overdraagbaarheid van jouw data. Tevens heb je te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Iets wat wij overigens nooit doen. Wij garanderen je nu reeds dat de processen binnen onze organisatie al zijn aangepast om al jouw rechten in deze te waarborgen.

Je privacy is bij ons niet in het geding

Ons systeem is ontworpen om de privacy van onze klanten en alle andere betrokkenen zo goed als mogelijk te beschermen (privacy by design). De standaardinstellingen van  ons All-Instap model zijn zo privacy vriendelijk mogelijk en er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk (privacy by default).

AdriaanSnoeren.com gaat met hetzelfde vertrouwen als voorheen de samenwerking met haar klanten graag aan en gaat door de AVG gestructurereerder werken met meer transparantie. Een keyword van de AVG.

Graag helpen we je verder om voor en met jou de nieuwe AVG-wetgeving in je website te implementeren.

Heb je nog vragen over de AVG? Wij beantwoorden ze graag!
Neem contact met ons op